Vols treballar amb nosaltres?

  • CLÀUSULA D'IGUALTAT

    AYMAR és una empresa compromesa amb la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe. En compliment d'aquest compromís com un dels seus valors fonamentals, l'empresa compta amb un Pla d'Igualtat segons els criteris recollits en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en el Reial Decret -Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació. Els processos de reclutament i selecció de personal, inclosa la gestió en la recepció de candidatures espontànies, compleixen estrictament aquests principis d'igualtat que abasta qualsevol altra circumstància com raça, origen inclòs el racial o ètnic, estat civil, religió, conviccions, orientació sexual, etc.


  • X