Revestiments

Els nostres morters per a revestiment i lliscat són productes per a aplicació tant en interiors con en exteriors, compostos bàsicament de ciment i / o calç, i també àrids de primera qualitat i additius per millorar la qualitat del producte final, i facilitar la seva aplicació. Es caracteritzen i es classifiquen segons la norma UNE-EN 988-1.

X