Processos Productius

Les característiques úniques del nostre procés productiu i els rigorosos controls defineixen la qualitat final dels nostres productes


Per poder garantir la qualitat dels nostres productes, AYMAR S.A.U té com a prioritat el control del procés productiu en totes les seves etapes, des de l'extracció de la matèria primera, fins a la seva distribució. Fruit d'aquest compromís s'han establert mitjans perquè el procés sigui òptim i compleixi amb els cànons de qualitat més elevats.

 • Recurs

  La matèria primera bàsica que utilitzem és el marbre que extraiem de les nostres pedreres. Aquest marbre de gran puresa i qualitat, per les seves característiques físiques, químiques i mecàniques, fan d'aquest un àrid idoni per als nostres productes.

   

  • 175 ha d'àrea minera autoritzada
  • Més de 12 Milions de tones de reserves identificades
 • Extracció

  L'extracció dels àrids de marbre es realitza a la pedrera subterrània XAUXA mitjançant el sistema de càmeres i pilars. Aquest origen subterrani de l'àrid garanteix que no disposi d'impureses i que sigui sec, característica molt important en els morters i formigons secs. Disposem d'un equip de treball molt especialitzat en aquest tipus d'explotació i equipat amb maquinària de sondeigs, perforació, càrrega i transport d'última generació, d'acord amb les necessitats actuals per treballar amb la màxima seguretat i el màxim rendiment.

   

  • 15 km de galeries i cambres subterrànies
 • Trituració i Clasificació

  El marbre que es transporta des Xauxa es tritura a la nostra planta de Sant Celoni, on es realitzen controls horaris de qualitat respecte a la corba granulomètrica determinada, el nivell de color i el grau d'humitat de l'àrid, adequats per a la fabricació dels morters i formigons secs.

   

  • 3 línies de trituració amb una capacitat de producció superior a 100 t / h
 • Barreja i envasat

  En les instal·lacions de mescla i envasat es dosifiquen, de manera totalment automàtica, els components, àrid de marbre, ciment i additius pertinents, per obtenir diferents morters i formigons en sec; s'ensaquen, paletitzen i s'embalen adequadament per garantir el manteniment de les seves propietats.

   

  • 3 línies de barreja i ensacat amb una capacitat de producció global de més de 3.200 sacs / h
 • Emmagatzematge

  Els productes, triturats de marbre, ensacats o a granel i els morters i formigons ensacats, s'emmagatzemen i s'apilen garantint la seva preservació de les condicions atmosfèriques i climatològiques evitant la seva degradació perquè es trobin en perfectes condicions per ser subministrats als nostres clients.

   

  • 1200 m2 d'emmagatzematge cobert per producte acabats
  • 3000 m3 d'emmagatzematge en sitges.
 • Logística

  Disposem d'una flota de camions per subministrar els nostres productes, a granel o en sacs, així com camions grua per servir el material en obres, per tal de poder oferir un bon servei als nostres clients.

X