Sostenibilitat

Som coneixedors de l'efecte que les nostres activitats mineres i industrials, productes i serveis, tenen en el nostre entorn i som conscients de la necessitat d'exercir aquesta activitat integrant en tots els seus àmbits la consideració dels criteris lligats al desenvolupament sostenible, (criteris mediambientals, socials i econòmics).

Per això, des de l'any 2009, som pioners a Espanya, integrant les normes UNE 22470 i UNE 22480 de Gestió Minera Sostenible, en el nostre Sistema de Gestió.


Per AYMAR S.A.U. part del creixement sostenible consisteix integrar al nostre entorn en el projecte de l'empresa, contribuint a la seva prosperitat, per això:

Prioritzem l’adquisició de consumibles, la contractació de personal i de serveis dins de l’àmbit local

Fomentem els mecanismes de participació comunicativa amb les parts interessades que integren l'àmbit socioeconòmic i l'empresa, fomentant la responsabilitat social de l'empresa i una major implicacions en el teixit social, (Activitats escolars / docent, Reunions amb agents socials, Promoció i Divulgació Pública , etc.)

 


Medi Ambient

Amb l'objectiu de donar suport a la protecció mediambiental i la prevenció de la contaminació en equilibri amb les nostres necessitats socioeconòmiques, integrem en el nostre Sistema de Gestió dels requisits del Sistema de Gestió Ambiental segons la norma internacional ISO 14001 i els requeriments del Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambiental de la Unió Europea, Reglament 761/2001, del Parlament Europeu i del Consell, "EMAS".

 

L'abast de la certificació ISO 14001 i del Registre EMAS es circumscriu a l'explotació minera "XAUXA", com a primer pas en el procés d'integració en tots els centres de l'empresa. Els nostres esforços van encaminats a l'eficiència energètica en els centres productius, consum d'energia verda, la reducció d'emissions de pols, d'envasos i de residus.

 

Vam elaborar anualment una Declaració Mediambiental de l'explotació XAUXA amb objectiu de difondre la informació sobre el comportament ambiental de l'explotació i la millora contínua del comportament de l'organització en matèria mediambiental.

 

Declaració Ambiental XAUXA

Seguretat i Salut


La preocupació per la seguretat i salut dels treballadors és una prioritat per a AYMAR S.A.U, per això integrem en la nostra gestió els requisits de la ISO 45001, i desenvolupem diferents iniciatives que tenen l'objectiu de promoure comportaments segurs i conductes saludables.

  • Objectiu: Accidents "0".
  • Més de 1.000h anuals de formació interna a treballadors i contractes
X