Paviment i recrescuts

Les soluicions en paviments i recrescuts els morters tradicionals en la realització de soleres, aportant importants avantatges quant a prestacions, homogeneïtat, facilitat i rapidesa d'aplicació. Els morters per pavimentos i recrescuts AYMAR permeten l'anivellament i l'allisat en interiors i exteriors de superfícies de formigó, morter i similars amb un ràpid enduriment i una gran adherència al suport, amb fraguat normal i enduriment ràpid permetent recobrir-los amb paviments lleugers i ceràmics.

X