Revemar Projectable Exterior

El morter sec PROJECTABLE EXTERIOR HIDRÒFUG que subministra AYMAR S.A. és un morter industrial fabricat a força de ciment, àrids de marbre i additius especials que redueixen l'absorció i permeabilitat d'aigua i li confereixen una fluïdesa òptima per a la seva aplicació tant manual com amb màquina de projectar, per a ús corrent.

Composició

Compost per àrids blancs de marbre triturats per al seu ús en construcció, com àrids per a formigó i morters (EN 12620 i EN 13139), ciment CEM I - 42, 5R (EN 197-1 i UNE 80.505) i additius orgànics i inorgànics per millorar la treballabilitat i la projecció a màquina.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús

El morter sec PROJECTABLE EXTERIOR HIDRÒFUG ha estat dissenyat per a la realització d'arrebossats i arrebossats en interiors i exteriors. Ideal sobre suports de maó ceràmic, formigó i arrebossats. Especialment indicat per obtenir un acabat llis, remolinat o raspat.

 • Preparació del suport: Netejar i humitejar els suports abans de l'aplicació. El suport ha d'estar totalment fraguat, ser resistent, consistent, estar net de pols, pintura, oli, .. etc.
 • Preparació de la mescla: utilitzar sempre aigua corrent, neta. Afegir 3,75-4 l. d'aigua de pastat per sac i barrejar manual (batedora) o mitjançant la màquina de projectar fins a obtenir una massa homogènia i aplicar.
 • Aplicació de la mostra: Estendre el producte amb la màquina sobre el suport i allisar. Esperar d'1 a 3 hores abans de remolinar el material. Estendre el material per projecció entre 10 i 20 mil·límetres, realitzar dues capes si es projecta directament sobre tancament de maó, per gruixos superiors a 20 mm aplicar en capes successives de 15 mm. Mai realitzar gruixos superiors a 40 mm. Reglejar per regularitzar la superfície i corregir imperfeccions amb el regle o plana.
 • No aplicar a temperatures baixes i elevada humitat ambiental, amb pluja o amb risc de gelades.
 • La temperatura d'aplicació ha d'estar compresa entre 5ºC i 30ºC.
 • En les unions entre suports de diferents naturaleses i punts singulars, armar el morter amb malla de fibra de vidre metàl·lica, tractada antiàlcalis.
 • Delimitar la zona de treball mitjançant ribets.
 • L'addició d'un altre material (additius, ciment, etc.) pot canviar el comportament i les característiques del producte
X