Fixmar Primer GR

Impressió i promotor d’adherència d’una base de polímeros acrílics de baixa emissió de substàncies orgàniques volàtiques. Llista per a l’ús en interiors i exteriors, amb càrregues inertes que li permeten la confecció d’una superfície texturitzada.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús
 • El promotor d’adherència FIXMAR PRIMER GR és idònic per millorar l’adherència de qualsevol tipus de revocació o il • lusió sobre soports d’hormon, llet, blocs lligers o de sí també sobre soports no absorbents com paviments ceràmics. En parets i sòls, tant a l'exterior com a l'interior.
 • En paviments porosos de record, anhidrita o en paviments líquids la impressió FIXMAR PRIMER GR actua com a fijador dels restos de polvo facilitant la correcta adherència d’un morter autònom. A més, actués com a tapa poros.
 • Preparació del suport: Les superfícies han d’estar límpies, secs, curades, despeses d’acites o de greixos i de restos disgregables. No hi ha cap altra raó per la qual l’aplicació.
 • Aplicació de la impressió: Agitar abans d’utilitzar i aplicar sobre la superfície mitjançant brocha o rodillo. Després del temps d’espera es pot procedir a l’aplicació del revoc, il·luminat o morter autònom.
 • Aplicar a temperatures sobre el suport comprès entre 5 i 35 º.
 • Proteger de les ajudes.
 • No utilitzeu FIXMAR PRIMER GR en presencia de remunts d'aigua.
 • Limpiar les herramients amb aigua per a l’aplicació de la impressió.
 • És possible aplicar una segona capa de FIXMAR PRIMER GR, encara que hagi transcorregut un llarg període de temps des de la primera aplicació.
 • En fons porosos o absorbents es pot diluir amb aigua fins a un 20%
 • El temps d’espera abans de l’aplicació del revoc, il·luminat o morter autònom és de 15 a 60 minuts que dependrà del suport i de les condicions atmosfèriques.
X