Qualitat i I+D+i

A AYMAR S.A.U, sempre hem treballat sota uns estàndards de qualitat elevats amb els quals poder satisfer els requeriments i especificacions del client. Il·lustrem el nostre compromís amb la qualitat amb el Certificat ISO 9001 obtingut l'any 1999, quan es va implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat, amb la particularitat que en l'abast de la certificació s'inclouen les tasques mineres subterrànies.

Comptem amb un Departament de Desenvolupament de Producte, per fomentar els treballs de recerca, desenvolupament i innovació de productes amb millors prestacions; dotat d'un complet Laboratori intern on es realitzen les més exigents proves i assajos de rendiment per garantir la qualitat i competència dels nostres àrids, morters i formigons, així com la creació i desenvolupament d'altres nous.

  • El nostre laboratori intern compleix els requisits tècnics i normatius, garanteix l'exactitud i la fiabilitat dels assajos realitzats i la competència per a generar dades i resultats tècnicament vàlids.

X