Hidromar Super-Flex

Morter IMPERMEABLE i SUPER-FLEXIBLE ideal per a piscines, platges de piscines, plats de dutxes, vestuaris, dipòsits, ... amb acabat ceràmic.

GARANTIA DE ESTANQUEÏTAT: L'estanqueïtat d'una piscina, dipòsit, etc.. és RESPONSABILITAT EXCLUSIVA del vas de formigó que la forma, ja que la seva construcció, estabilitat, dimensionament, qualitat del formigó, assentament del terreny, formació d'esquerdes, fins i tot la pròpia col·locació d'aquesta impermeabilització, no són responsabilitat de l'HIDROMAR SUPER-FLEX. El HIDROMAR SUPER-FLEX compleix molt àmpliament, la norma EN 14.891, de manera que manté la impermeabilitat fins i tot a baixa (- 5ºC) i a molt baixa temperatura (- 20ºC) en fissures P0,75 mm. Aquests són els límits de la garantia d'estanqueïtat que ofereix HIDROMAR SUPER-FLEX. Per tant, és convenient assegurar-se prèviament que l'estabilitat dimensional de l'estructura no requereix una prestació superior.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Dades tècniques
 • Impermeabilització SUPER-FLEXIBLE de piscines, estanys, dipòsits, canals, etc. amb acabat ceràmic.
 • Impermeabilització SUPER-FLEXIBLE de platges de piscines amb total seguretat, per a la posterior col·locació de ceràmica.
 • Impermeabilització de plats de dutxa ceràmics amb la màxima flexibilitat.
 • Impermeabilització de balcons, terrasses, terrats exteriors, ... per a la posterior col·locació de ceràmica.
 • Impermeabilitza pontejant, superfícies amb micro-fissures o susceptibles de presentar micro-fissures.
 • Prefabricats o / i blocs de formig
 • Murs de contenció de terres per l'exterior, protegint-posteriorment amb una làmina geotèxtil.
 • Impermeabilització de banys, vestuaris, balcons, etc. per a la posterior col·locació de ceràmica amb ADIMAR FLEX.
 • 1) pas: els suports hauran de ser resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, desencofrants, olis i greixos i estar perfectament forjats.
 • 2) pas: prèviament a l'aplicació del HIDROMAR SUPER-FLEX, recomanem aplicar en totes les cantonades, vèrtexs, embornals i juntes de dilatació, una malla de fibra de vidre amb l'objectiu d'aconseguir una total impermeabilització d'aquests punts crítics.
 • 3) pas: a l'estiu o en superfícies molt absorbents, mullar prèviament amb aigua la superfície fins saturar, eliminant l'excés d'aigua i evitar embassaments
 • 4) pas: per preparar el morter, barrejar tot del sac de 20 Kg. Amb 4,8 litres d'aigua neta. És obligatori barrejar mecànicament a baixa velocitat per evitar la inclusió d'aire. La barreja resultant ha de ser totalment homogènia.
 • 5) pas: aplicar una 1ª capa de HIDROMAR SUPER-FLEX amb una brotxa o llana fina o sistema pneumàtic polvoritzador. Aquesta capa no ha de tenir més de 2 mm. de gruix.
 • 6) pas: deixem assecar la 1ª capa unes 4 hores aprox.
 • 7) pas: aplicar una 2ª capa de HIDROMAR SUPER-FLEX en sentit perpendicular a la 1ª.

 

ATENCIÓ: en piscines o dipòsits, aplicar mínim 2 capes d'1 mm. cadascuna per tal de resistir pressions sempre positives de màxim 3 bar. A més capes més protecció per tant per resistir més pressió, incrementar el nombre de capes (sempre aplicar capes de gruix màxim 1 mm.)


COL·LOCACIÓ DE CERÀMICA SOBRE HIDROMAR SUPER-FLEX: Passades de 24 a 36 hores (a + 20ºC) des de l'aplicació de l'HIDROMAR SUPER-FLEX, es procedirà al enganxar les peces ceràmiques amb un ciment cola que compleixi amb la normativa d'adherència sobre làmines impermeables, com és el ADIMAR FLEX.

 

ATENCIÓ: HIDROMAR SUPER-FLEX no s'ha d'usar:

 

 • A contrapressió.
 • A temperatures inferiors a + 5ºC.
 • En gruixos superiors a 1 mm. per capa.
 • Sobre superfícies molt resseques i àvides d'aigua (especialment en dies calorosos).
 • Afegint ciment extra.
 • En estructures de formigó no estables que requereixin uns requisits tècnics superiors als oferts pel HIDROMAR SUPER-FLEX (consultar el Dte. Tècnic)
 • En cobertes sense una protecció final amb ceràmica

HIDROMAR SUPER-FLEX és un morter SUPER - FLEXIBLE per a la IMPERMEABILITZACIÓ de tot tipus de superfícies d'obra sotmeses o no a deformacions. Les seves característiques són úniques:

 • Elevadíssima flexibilitat.
 • Total adherència al suport sense retreure.
 • Total impermeabilitat.
 • Amb acabat ceràmic.
 • Excel.lent treballabilitat amb pinzell, amb la llana fina, corró, o fins i tot amb air-less.
 • Resistència als efectes de les aigües salines i una mica àcides, a la pol·lució atmosfèrica
X