HA25/8mm – Sac hidrosoluble

El Formigó sec HA25/8mm amb sac hidrosoluble fabricat per AYMAR S.A. és un formigó sec d´acabat fi subministrat en un sac ecològic que es dissol en presència d´aigua deixant intactes les propietats físiques i químiques del formigó.

Aquest sistema proporciona unes condicions de treball més netes ja que no genera pols, més segura atès que evita possibles lesions en l'obertura dels sacs i la inhalació de pols, més sostenible en no generar residus i més ràpida.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús

El Formigó sec HA25/8mm és un formigó de qualitat adequada per a treballs de construcció en general en ambients dexposició normal, humitat alta, (XC2). Apte per a tota mena d'obres de paleta; formigons per a voreres, formigons per a vorades, formigons de farciment, formigó imprès, soleres polides… Especialment indicat per a aquelles aplicacions en què es requereixi un acabat fi.

 • Preparació del suport: Netejar i humitejar els suports abans de laplicació i esperar a la desaparició de la pel·lícula daigua. Preparar-ho amb malles adequades per armar el formigó
 • Preparació de mescla: Utilitzeu sempre aigua corrent, neta. Introduir el sac a la formigonera (No cal obrir-lo). Afegir 3 – 3,5 litres daigua per sac. Amassar fins a obtenir una pasta homogènia.
 • Aplicació de la mostra: L'espessor mínim de l'aplicació serà de 4 cm, permetent sempre una compactació completa de la massa. Un cop realitzat el pastat s'aplicarà abans de l'inici de forjat.
 • L´excés d´aigua provoca una disminució de la resistència.
 • Aplicar en suports amb cert grau d'absorció, humitat i perfectament forjats.
 • No aplicar a temperatures inferiors a 5ºC ni superiors a 35ºC. Evitar gelades, vents forts i exposicions al sol intens durant la seva aplicació.
 • L' addició d'un altre material (additius, ciment, etc.) pot canviar el comportament i les característiques del producte.

Informació

 • Compost per àrids de pedra calcària metamòrfica triturada per al seu ús en construcció, com a àrids per a formigó i morters (EN 12620 i EN 13139), ciment CEM I - 42,5R (EN 197-1 i UNE 80601) i additius orgànics per millorar la resistència a la compressió.
X