Hidromar Elastic

Morter IMPERMEABLE i MOLT FLEXIBLE ideal per a piscines, platges de piscines, plats de dutxes

 

GARANTIA D'ESTANQUEÏTAT:


L'estanqueïtat d'una piscina, dipòsit, etc.. és RESPONSABILITAT EXCLUSIVA del vas de formigó que la forma, ja que la seva construcció, estabilitat, dimensionament, qualitat del formigó, assentament del terreny, formació d'esquerdes, fins i tot la pròpia col·locació d'aquesta impermeabilització, no són responsabilitat del HIDROMAR Elastic. El HIDROMAR Elastic compleix molt àmpliament, la norma EN 14.891, de manera que manté la impermeabilitat fins i tot a baixa (-5ºC) temperatura. Aquests són els límits de la garantia d'estanqueïtat que ofereix HIDROMAR Elastic. Per tant, és convenient assegurar-se prèviament que l'estabilitat dimensional de l'estructura no requereix una prestació superior.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Dades tècniques
 • Impermeabilització ELÀSTICA de piscines, estanys, dipòsits, canals, etc ..
 • Impermeabilització ELÀSTICA de platges de piscines amb total seguretat, per a la posterior col·locació de ceràmica.
 • Impermeabilització de plats de dutxa ceràmics amb la màxima elasticitat.
 • Impermeabilització de balcons, terrasses, terrats exteriors, ...
 • Impermeabilitza pontejant, superfícies amb micro-fissures o susceptibles de presentar micro-fissures.
 • Prefabricats o / i blocs de formigó
 • Murs de contenció de terres per l'exterior, protegint-posteriorment amb una làmina geotèxtil.
 • Impermeabilització de banys, vestuaris, balcons, etc. Es pot col·locar ceràmica sobre amb ADIMAR FLEX.
 • 1) pas: els suports hauran de ser resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, desencofrants, olis i greixos i estar perfectament forjats.
 • 2) pas: prèviament a l'aplicació del HIDROMAR Elastic, recomanem aplicar en totes les cantonades, vèrtexs, embornals i juntes de dilatació, una malla de fibra de vidiro amb l'objectiu d'aconseguir una total impermeabilització d'aquests punts crítics.
 • 3) pas: a l'estiu o en superfícies molt absorbents, mullar prèviament amb aigua la superfície fins saturar, eliminant l'excés d'aigua i evitar embassaments
 • 4) pas: HIDROMAR Elastic és un producte ja predosificat. Barrejar el líquid amb la pols i batre-ho OBLIGATÒRIAMENT amb batedor elèctric. La barreja resultant serà homogènia. Si s'aplica per airless afegir 1 litre d'aigua extra per cada barreja de 32 kg.
 • 5) pas: aplicar una 1ª capa de HIDROMAR Elastic amb una brotxa o llana fina o sistema pneumàtic polvoritzador. Aquesta capa no ha de tenir més de 2 mm. de gruix.
 • 6) pas: deixem assecar la 1ª capa unes 4 hores aprox.
 • 7) pas: aplicar una 2ª capa de HIDROMAR Elastic en sentit perpendicular a la 1ª.

 

ATENCIÓ: en piscines o dipòsits, aplicar mínim 2 capes d'1 mm. cadascuna per tal de resistir pressions sempre positives de màxim 3 bar. A més capes més protecció per tant per resistir més pressió, incrementar el nombre de capes (sempre aplicar capes de gruix màxim 1 mm.)


COL·LOCACIÓ DE CERÀMICA SOBRE HIDROMAR Elastic: Passades de 24 a 36 hores (a + 20ºC) des de l'aplicació de l'HIDROMAR Elastic, es pot procedir a l'enganxat de les peces ceràmiques amb un ciment cola que compleixi amb la normativa d'adherència sobre làmines impermeables, com és el ADIMAR FLEX.


ATENCIÓ: HIDROMAR Elastic no s'ha d'usar:

 • A temperatures inferiors a + 5ºC.
 • En gruixos superiors a 1 mm. per capa.
 • Sobre superfícies molt resseques i àvides d'aigua (especialment en dies calorosos).
 • Afegint ciment o aigua a la fórmula original.
 • En estructures de formigó no estables que requereixin uns requisits tècnics superiors als oferts pel HIDROMAR Elastic (consultar el Dte. Tècnic)

HIDROMAR Elastic és un morter ELÀSTIC per a la IMPERMEABILITZACIÓ de tot tipus de superfícies d'obra sotmeses o no a deformacions. Les seves característiques són úniques:

 • Elevadíssima flexibilitat i elasticitat.
 • Total adherència al suport sense retreure.
 • Total impermeabilitat.
 • Ser possible un acabat ceràmic.
 • Excel.lent treballabilitat amb pinzell, amb la llana fina, corró, o fins i tot amb air-less.
 • Resistència als efectes de les aigües salines i una mica àcides, a la pol·lució atmosfèrica per CO2, SO2, ...
X