Fixmar Latex

Làtex per a la realització de lletades d'unió, morters i imprimacions.

FIXMAR LATEX és un làtex de color blanc formulat amb polímers en dispersió aquosa que, pur en uns casos, serveix com a imprimació o pont d'unió, i en altres, barrejat amb morters hidràulics, els millora la seva flexibilitat, impermeabilitat, adhesió i resistències a la compressió i tracció.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús
 • Dades tècniques
 • Barrejat amb Pórtland pur, és ideal per realitzar beurades d'adherència entre morter sec i morter nou a manera de pont d'unió eficaç, durador i molt resistent.
 • Barrejat amb pòrtland i sorra, aconseguim un morter adhesiu idoni per enganxar rajoles, gres, GRES PORCELANIC, etc.
 • Amb FIXMAR LATEX podem realitzar morters de gruix considerable, per a col·locar plaquetes ceràmiques amb total garantia d'agafada.
 • Realització de recrescuts de morter: des de 1 mm. fins gruixudes soleres.
 • Segellat de suports porosos com arrebossats de guix, etc. previ a la col·locació de ceràmica amb ciment cola.
 • Suport: Tots els suports on anem a aplicar el FIXMAR LATEX pur o un morter additivat amb ell, seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i greixos, i estaran perfectament forjats.

 

 • Preparació de la mescla: Ús com a imprimació sobre suports de guix:
  • Aplicar una única mà de FIXMAR LATEX sense diluir a brotxa o corró.
  • Deixar assecar.
  • Aplicar el ciment cola amb plana dentada.

 

 • Preparació de la mescla: Ús com pont d'unió:
  • Barrejar FIXMAR LATEX i ciment pòrtland en una relació 1: 1.
  • Aplicar aquesta barreja sobre el morter sec amb brotxa, corró, pal de fregar, ...
  • Estendre el morter nou estant encara humida la beurada (fresc sobre fresc).

 

 • Ús com additiu per realitzar morters de recrescuts d'1 a 3 mm .:
   • És imprescindible aplicar una pont d'unió (veure pas anterior)
   • Amassar en formigonera quantitats equivalents a 50 Kg. Pòrtland + 150 Kg. De sorra fina + el FIXMAR LATEX necessari.
   • Tirar el resultat de la mescla en el paviment i enrasar amb regla i nivell apropiats.

 

 • Ús com additiu per realitzar morters de recrescuts de 3 a 30 mm .:
  • És imprescindible aplicar una pont d'unió (veure pas anterior)
  • Barrejar en un recipient 25 litres de FIXMAR LATEX amb 50 litres d'aigua.
  • Amassar en formigonera quantitats equivalents a 50 Kg. Pòrtland + 200 Kg. De sorra + el líquid CAL de la barreja anterior.

 

 • Ús com additiu per realitzar morters d'adherència per enganxar GRES:
  • Barrejar en un recipient 25 litres de FIXMAR LATEX amb 75 litres d'aigua.
  • Amassar en formigonera quantitats equivalents a 50 Kg. Pòrtland + 200 Kg. De sorra + el líquid CAL de la barreja anterior.
  • Aplicar el producte usant SEMPRE LA TÈCNICA DEL DOBLE ENCOLAT: posar morter en el suport i morter en el revers de les peces => contacte del 100%.

 

 • Ús com additiu per realitzar morters d'adherència per enganxar GRES PORCELLÀNIC:
  • Barrejar en un recipient 25 litres de FIXMAR LATEX amb 25 litres d'aigua.
  • Amassar en formigonera quantitats equivalents a 50 Kg. Pòrtland +200 Kg. De sorra + el líquid CAL de la barreja anterior.
  • Aplicar el producte usant SEMPRE LA TÈCNICA DEL DOBLE ENCOLAT: posar morter en el suport i morter en el revers de les peces => contacte del 100%.

 

 • Precaucions:
  • En el cas de col·locacions, farem sempre pressió sobre les rajoles per assegurar un correcte adherència. Massissar les peces amb martell de goma.
  • Protegirem qualsevol tipus d'obra recent realitzada de la calor excessiva, gelades, pluja, ... almenys durant les primeres 24 hores.
  • Com tot morter additivat amb làtex, hem de comprovar constantment que no es forma capa superficial.

FIXMAR LATEX no s'ha d'usar:

 • Diluint-més del que indica les instruccions.
 • A temperatures inferiors a + 5ºC.
 • Per altres aplicacions que no siguin les indicades.
 • Barrejat amb ciments cola d'agafada.
 • En col·locacions especials com façanes, terres radiants, ... sense consultar al Dpt. Tècnic.
 • Tipus: Dispersió aquosa de polímers sintètics que amb morters de tipus M7,5 obtenim un CT-C25-F6: morter de ràpid enduriment.
 • Aspecte: Líquid fluid de color blanc
 • Densitat: 1,03 g / cm3
 • Contingut en sòlids: 20%
 • pH: 9
 • Inflamabilitat: No
 • Toxicitat: El contacte podria irritar la pell i / o els ulls.
X