Morter Autonivellant L20 Plus

El morter Autonivellant L20 Plus és un morter d'altes resistències amb alt poder autoanivellant per regularització, reparació i anivellació de superfície interiors i exteriors, fins a 20 mm de gruix, producte bombable amb alta duresa a l'abrasió.

Composició

Compost per àrids de marbre triturat usats en contrucció (EN12620 i EN13139), Ciment Portland (EN 197-1 i UNE 80601) i additius tant de naturalesa orgànica com inorgànica que li confereixen unes millors característiques en l'adherència, fluïdesa, poder d'anivellament restistència al desgast.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús

 Apte per a la reparació i anivellació de terres interiors, tant en suports nous com sobre altres ja existents, fins a un gruix de 20 mm. Anivellació i allisat de sòls previ a la col·locació de paviments de tot tipus (moqueta, ceràmica, fusta, linòleum, etc.) en què es requereixi una elevada resistència mecànica i un fi acabat final. Vàlid per a l'anivellament sobre suports de formigó, morter, rajoles, ceràmiques, pedres naturals, etc.

 • Preparació del suport: Tapeu els petits buits o forats amb el mateix morter. Per aconseguir un acabat perfecte i una excel·lent planimetria en obres grans estendre regularment per tota la superfície uns peus de nivell. Estendre el producte sobre el suport en una sola passada utilitzant una plana allisadora de metalls mitjançant moviments d'anada i tornada. Sobre suports no porosos, ceràmica o formigó polit aplicar prèviament una imprimació de FIXMAR PRIMER GR.

 

 • Manualment: Amasseu un sac de 25kg de L-20 plus amb 5,5 a 6 litres d'aigua; amb un batedor elèctric fins a obtenir una pasta fluida i homogènia. Deixeu la barreja 3-5 min, després barregeu-ho de nou abans de l'aplicació. Reglejar i allisar amb una plana anivelladora.
 • Mecànicament: Ajusteu la pressió amb aigua corresponent de cada tipus de màquina, fins a obtenir una pasta molt fluida. Assolir l'alçada desitjada marcada als peus de nivell, es produeix a la batuda del producte, donant al morter oscil·lacions aconseguint que el mateix morter s'autonivelli.

 

 •  Respecteu l'aigua de pastat.
 • Respectar les juntes de dilatació, perimetrals estructurals.
 • Aplicar entre 5º i 35ºC. En temporada de fred, utilitzeu aigua de pastat amb una temperatura superior a 10ºC.
 • Protegir del corrent daire et del sol durant les primeres hores següent a laplicació.
 • No aplicar a sòls amb humitat permanent.
 • Per fer una segona capa, la primera no ha d'estar totalment seca, en cas contrari es procedirà a l'aplicació d'una imprimació amb Fixmar GR.
X