Junta Universal

Morter additivat de lligants mixtos i textura fina per al segellat de junts de 0 a 15 mm. en tot tipus de revestiment, sigui ceràmic o per peces de baixa porositat - gres porcelànic -. ADIMAR JUNTA UNIVERSAL que subministra AYMAR és un material de rejuntat de ciment acord amb la norma UNE-EN 13888-1, dissenyat i fabricat amb marbre, ciment i additius especials que li confereixen unes propietats que situen el producte a la topologia de material de rejuntat millorat amb una alta resistència a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda. Junta universal Adimar CG2ArW segons norma UNE EN-13888-1.

 

Fabricat a Espanya.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús

Segellat de juntes entre rajoles de paviments i revestiments tant en interiors com exteriors. Reblert de juntes entre rajoles, mosaics, Mosaic vitri, ceràmica, gres, extrusionat, ... Reblert de juntes entre maons, pedres naturals, marbres, rajoles hidràuliques, terracota. Apte per a calefacció radiant. Apte per al rejuntat de piscines.


Els junts han d'estar seques i netes en tota la longitud i profunditat. El rejuntat s'ha de fer almenys 24 h. després de l'encolat en paràmetres verticals i transcorregudes 48 h. després de l'encolat en paviments. Abans d'iniciar l'aplicació es procedirà a protegir la ceràmica amb una imprimació de possibles taques originades pels pigments i facilitar la seva posterior neteja.

 • Afegeix 1,5 l. aprox. d'aigua per cada bossa de 5 kg. de Adimar Junta i barrejar manual o mecànicament a baixes revolucions 500 rpm. fins a obtenir una pasta homogènia i consistent.
 • Deixar reposar la pasta 5 minuts i reamasar novament.
 • Procedir a l'ompliment de les juntes amb la llana de goma o pistola recarregable, compactant el material fermament.
 • L'aplicació s'ha de fer en sentit diagonal de les juntes, pressionant la massa sobre les mateixes i retirant el material sobrant.
 • Deixar assecar lleugerament el material durant aproximadament 30 minuts, quan la pasta perd la brillantor superficial, es pot procedir a la neteja amb una esponja lleugerament humida.
 • Només quan el producte hagi endurit a la junta, es pot procedir a l'acció de polir amb un drap net i sec per eliminar les restes de pols.
 • Deixar assecar almenys 24 hores abans del trànsit de vianants.
 • No aplicar amb temperatures inferiors a 5ºC ni superiors a 35ºC.
 • No aplicar amb risc de gelades, pluges, forts vents o sol directe.
 • No aplicar en juntes de dilatació o subjectes a moviments estructurals.
 • En rehabilitació, buidar completament la junta abans de la nova aplicació
 • Omplir les juntes quan el revestiment o paviment aquest completament sec en piscines esperar almenys 8 dies del rejuntat per al primer ompliment de la mateixa.
X