Micromar 800

El Triturat de marbre Micromar 800 que subministra AYMAR S.A. és un Àrid fi triturat de marbre dolomític, idoni
per a aplicacions industrials, des àrid en els morters i formigó en construcció fins a la indústria química bàsica,
passant per la fabricació de ceràmica, vidre, pintures, per a la seva utilització com a càrregues blanques, en refractaris, com
fundent siderúrgic, com a corrector d'acidesa de sòls agrícoles i per a pinsos animals ...

Informació

  • Els Triturats de Marbre es presenten en sacs de 25 Kg. Aprox., En big-bag i a granel i s'ha d'emmagatzemar en lloc cobert, sec i ventilat.
X