Revemar Revoc Capa Fina

El morter ACABAT CAPA FINA que subministra AYMAR S.A. és un morter industrial fabricat a força de ciment, calç, àrids de marbre i additius especials que li confereixen una bona impermeabilitat i transpirabilitat, es pot aplicar manualment o amb màquina de projecció.

Composició

Compost per àrids de pedra calcària metamòrfica triturada per al seu ús en construcció, com àrids per a formigó i morters (EN 12620), ciment CEM I - 42, 5R (EN 197-1 i UNE 80601), hidròxid de calci, calç aèria hidratada apagada (A 459-1) i additius orgànics i inorgànics per millorar la treballabilitat i propietats del morter.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús

El morter ACABAT CAPA FINA ha estat dissenyat per a la realització d'arrebossats i arrebossats d'acabat en interiors i exteriors. Ideal sobre blocs de formigó i arrebossats. Especialment indicat per obtenir un acabat llis, remolinat.

 • Preparació del suport: netejar i humitejar els suports abans de l'aplicació. El suport ha d'estar totalment fraguat, ser resistent, consistent, estar net de pols, pintura, oli, .. etc.
 • Preparació de la mescla: afegir aigua corrent i neta, pastar durant 2 minuts, deixar reposar uns 3 minuts i tornar a pastar fins mconseguir una pasta homogènia i lliure de grumolls.
 • Aplicació de la mostra: estendre el producte amb plana o a màquina sobre el suport i allisar. Esperar d'1 a 3 hores abans de remolinar el material.
 • No aplicar a temperatures baixes i elevada humitat ambiental, amb pluja o amb risc de gelades.
 • La temperatura d'aplicació ha d'estar compresa entre 5ºC i 30ºC.
 • En les unions entre suports de diferents naturaleses i punts singulars, armar el morter amb malla de fibra de vidre, tractada antiàlcalis.
 • Delimitar la zona de treball mitjançant ribets
 • L'addició d'un altre material (additius, ciment, etc.) pot canviar el comportament i les característiques del producte.
 • En cas d'aplicar sobre suport de formigó o sobre suport no absorbent es recomana una prèvia aplicació d'un pont d'adherència.
 • En cas d'aplicar sobre una superfície que no es trobi bé regularitzada i que pugui haver-hi zones en què se superi el gruix màxim d'aplicació per a aquest morter, regularitzar la mateixa amb Morter de ACABAT CAPA GROSSA.
X