Morter de Cal M5b

Morter industrial sec (IS) dissenyat i fet a fàbrica, formulat amb ciment gris, calç, àrids de marbre i additius especials, d'ús corrent (G) i (GP) per al seu ús en interior i exterior, pavimentació i cobertes, de gran plasticitat i impermeabilització gràcies a la combinació de les qualitats dels seus components.

Composició

Compost per àrids blancs de marbre triturats per al seu ús en construcció, com àrids per a formigó i morters (EN 12620 i EN 13139), ciment CEM I - 42, 5R (EN 197-1 i UNE 80601), hidròxid de calci, calç aèria hidratada apagada (EN 459-1) i additius orgànics per millorar la treballabilitat del morter, reduir l'aigua de pastat, augmentar la cohesió, disminuir l'exsudació i evitar la segregació.

  • Camp d'aplicació
  • Instruccions d'ús
  • Recomenacions d'ús

El morter sec Gris M5b CAL és multiús. S'empra per a acabats, aixecar murs, parets de càrrega, de maçoneria tradicional amb maons i teules, terratzos, prefabricats de formigó i termoargila, farcit i recrescuts.

  • Preparació del suport: netejar i humitejar els suports abans de l'aplicació. El suport ha d'estar totalment fraguat, ser resistent, consistent, estar net de pols, pintura, oli, .. etc.
  • Preparació de la mescla: utilitzar sempre aigua corrent, neta. Afegir 3,75-4 l. d'aigua de pastat per sac i barrejar manual (batedora) o mitjançant la màquina de projectar fins a obtenir una massa homogènia i aplicar.


  • No aplicar a temperatures baixes i elevada humitat ambiental, amb pluja o amb risc de gelades. La temperatura d'aplicació ha d'estar compresa entre 5ºC i 30ºC.
  • No aplicar sobre guixos o en unió de peces fàcilment disgregables.
  • No recomanable per projectar a màquina.
  • Per aconseguir un acabat satisfactori és recomanable humitejar diverses vegades el morter aplicat, durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores després de la seva aplicació.
  • L'addició d'un altre material (additius, ciment, etc.) pot canviar el comportament i les característiques del producte.
X