Reparació i ancoratge

Els morters tècnics Aymar modificats amb resines i polímers d'alta qualitat i resistència, de retracció controlada, fibro-reforçats, permeten aconseguir altes resistències inicials a la flexió i compressió. Concebuts per a aplicacions importants on la durabilitat i seguretat resultants són imprescindibles, manifesten elevades característiques fisicomecàniques resistents a vibracions, esforços de tracció, torsió i cisalla. Indicats per a reparacions en formigó com rampes, ponts, paviments en horitzontal i vertical, són d'excel·lent fluïdesa per a farcits sota plaques d'ancoratges, permetent una ràpida posada en servei.

X