Adhesiu cimentós

Els oferim la família de productes ADIMAR, adhesius cimentosos fabricats segons la norma UNE EN 12004, per a la col·locació de rajoles ceràmiques sota diferents condicions (enduriment normal, immersió en aigua, després cicles de gel / desgel, envelliment per calor i xoc tèrmic) de assaig en laboratori, fins i tot amb característiques especials (temps obert ampliat, lliscament reduït, enduriment ràpid i deformabilitat) que amplien les prestacions d'aquests materials en les seves diverses aplicacions.

X