Imprimacions i pintures

Imprimació formulada amb polímers en dispersió aquosa que, per a en uns casos, serveix com a imprimació o pont d'unió, i en altres, barrejat amb morters hidràulics els millora la seva flexibilitat, impermeabilitat, adhesió i resistències a la compressió i tracció. Barrejat amb Porlan, és ideal per realitzar solucions d'adherència entre morter sec i morter nou a manera de pont d'unió eficaç, durador i molt resistent. Posteriorment aplicant pintura epòxica Aymar s'aconsegueixen acabats llisos i antilliscants donant solucions finals en obradors, magatzems, locals públics, indústries químiques, alimentàries, pàrquings i un ampli espectre de necessitats tècniques i estètiques, amb excel·lent resistència a l'abrasió produïda pel trànsit i presentant una elevada resistència química, mecànica.

X