Actualitat

12.03.2019

Igualtat

En AYMAR S.A.U volem aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe

Estem elaborant, mitjançant la col·laboració externa d'experts en la matèria, el nostre propi Pla d'Igualtat, basant-nos en les dades actuals i objectives de la nostra empresa i d'acord amb les altres empreses del sector.

X