Actualitat

20.06.2022

Visita Escola Trentapasses, Vilalba Sasserra

Seguim amb les visites d'estudiants a la nostra mina XAUXA, aquesta vegada el passat 25/04/22 ens van visitar per primer cop estudiants de 4t i 5è d'educació primària de l'Escola Trentapasses, Vilalba Sasserra, que van fer la visita com a part d'un projecte d'estudi voluntari dels minerals, enquadrat a l'Àrea de Coneixement del Medi Natural, i que va tenir com a objectiu conèixer de 1a mà un jaciment mineralògic. Durant la vista us mostrem el mode d'explotació del planter, l'impacte sobre el medi ambient dins un parc natural, el mineral més abundant que s'extreu i altres minerals menys abundants que es troben, les tècniques d'extracció, etc.


PARTICIPACIÓ A LA COMUNITAT. DIVULGACIÓ.

X