Actualitat

02.08.2021

Millora a la nova captació d'aigua per al consum i agraïments a l'empresa AYMAR S.A.U

Davant la necessitat de dotar al municipi d’una alternativa de captació d’aigua diferent a la que tenim del pantà de Santa Fe, es va procedir a tirar endavant aquest projecte  de vital importància.

Molts cops en èpoques de sequera, el pantà no pot donar l’abast suficient. També, en diversos moments de fortes pluges, l’aigua captada, acumulada i conduïda als dipòsits de capçalera presenta terbolesa. A fi de garantir aquestes incidències i garantir la qualitat de l’aigua destinada al consum, es va començar a treballar en aquest projecte. Gràcies a la col·laboració amb l’empresa AYMAR S.A.U., propietària i explotadora de les pedreres de Gualba, recentment s’ha procedit a fer unes millores consistents en la instal·lació d’una bomba impulsora a l’interior de la mina de Xauxa per tal de garantir el subministrament d’aigua a la bassa de captació de l’Ajuntament i a la bassa contra incendis de l’ADF.

Agraïm a AYMAR S.A.U. la seva predisposició, en tot moment, per fer possible aquesta alternativa de subministrament d’aigua pel que representa per al municipi.

https://www.gualba.cat/actualitat/noticies/2021/07/29/millora-a-la-nova-captacio-d-aigua-per-al-consum-i-agraiments-a-l-empresa-aymar-s-a-u


X